ABSA staat voor bijzonder onderwijs. Onze scholen staan open voor alle kinderen. Waar onderwijs wordt gegeven met aandacht en waardering voor andere opvattingen. De ABSA scholen gaan uit van de gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen. Niet apart, maar samen.  

Het uitgangspunt voor de scholen is eigenheid op onderwijskundig gebied. Daar waar samenwerking een meerwaarde is voor onze scholen bundelen we interne krachten. 

Onze missie

ABSA is een professionele organisatie die zich richt op de ontwikkeling van talenten van kinderen en personeelsleden in een veilig sociaal-pedagogisch klimaat. ABSA staat voor toegankelijkheid en pluriformiteit in de verschillende wijken van Amsterdam waar de scholen zich bevinden. 

Onze missie krijgt betekenis door onze visie op leren, ontwikkelen en samenwerken. Het strategisch meerjarenplan gaat daarbij uit van vier pijlers.

Lees meer: Beleid

Onze ambitie bestaat uit groei. Groei in de ontwikkeling van kinderen. Groei in professionaliteit van personeel. Groei in samenwerking met educatieve partners en groei in het aantal leerlingen.

Lees meer: Ambitie

Adresgegevens

06-54956501

Frans Zieglerstraat 201 A
1087 HN Amsterdam