MOTTO:
Vertrouwen is de basis!

De Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA) verzorgt algemeen bijzonder primair onderwijs in Amsterdam. De ABSA Scholengroep is in 2009 gestart vanuit zelfstandige 1-pitters en respecteert de gelijkwaardigheid tussen alle religies en levensbeschouwingen.


Wij zijn trots op:

 • onderscheidende scholen en schoolconcepten

 • de autonomie en het ondernemerschap bij de professionals

 • het ambitieniveau van de professionals om hoge kwaliteit te leveren

 • de nieuwsgierigheid bij onze professionals naar onderwijsvernieuwing

 • het ABSA kwaliteitskader, waarmee we onze

 • de beperkte omvang van ons bestuursbureau waardoor het grootste deel van het geld naar de kinderen gaat

 • de grote betrokkenheid van onze ouders.


Missie

Wij zien het als onze opdracht dat de professionals in onze gemeenschap bijdragen aan de brede ontwikkeling van alle kinderen. De professionals doen dit door kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden, waarbij er een goede balans is tussen de cognitieve, de sociale en persoonlijke ontwikkeling.

Op al onze scholen zijn kinderen, ouders en professionals verantwoordelijk voor een veilig klimaat.


Visie

De ABSA Scholengroep is een open en transparante gemeenschap gericht op samenwerking.

Vertrouwen in het leren van en met elkaar is de basis hiervoor.


Onze kernwaarden zijn:

 • Eigenwijs
  De verschillende schoolconcepten bieden kinderen en professionals de ruimte om zich op eigen wijze en naar eigen kunnen optimaal te blijven ontwikkelen.
 • Verbindend
  De ABSA Scholengroep verbindt de professionals om vanuit de verschillende onderwijsconcepten te leren van en met elkaar, met behoud van autonomie.
 • Autonoom
  Wij zijn zelfstandig, kritisch en maken bewuste keuzes waarbij onze missie en visie leidend is.

Onze missie krijgt betekenis door onze visie op leren, ontwikkelen en samenwerken. Het strategisch meerjarenplan gaat daarbij uit van vier pijlers.

Lees meer: Beleid

Onze ambitie bestaat uit groei. Groei in de ontwikkeling van kinderen. Groei in professionaliteit van personeel. Groei in samenwerking met educatieve partners en groei in het aantal leerlingen.

Lees meer: Ambitie

Adresgegevens

06-54956501

Franz Zieglerstraat 201 A
1087 HN Amsterdam